Juli 2020

NEN3140 en NEN 1010 keuringen

Volgens de Nederlandse Wet moeten elektrische installaties en apparaten veilig zijn en moeten werkzaamheden met of aan deze installaties veilig uit te voeren zijn.

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen brengt risico’s met zich mee.  Het is aan de werkgever en de werknemer om deze risico’s zo laag mogelijk te houden.

U bent als eigenaar verplicht, overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet en/of als eis gesteld door verzekeringsmaatschappijen uw elektrische installaties periodiek te laten keuren.

le Mair Elektro beschikt over de deskundigheid voor het uitvoeren van de NEN 3140 en NEN 1010 keuringen welke onder andere bestaan uit metingen, testen en visuele inspecties. U ontvangt na de uitgevoerde inspectie een uitgebreide rapportage van ons.

April 2020

Installatietester 

Vanaf heden kunt u bij le Mair Elektro ook terecht voor het controleren van uw volledige elektrische installatie van uw woning of bedrijfspand.
Daarnaast is het ook mogelijk om uw aardelektrode te laten testen.
Een aardelektrode zorgt er tijdens een aardlek voor dat de spanning goed wordt afgevoerd.
Dit is dus van belang voor de veiligheid van uw woning of bedrijfspand.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.